När du eller väskan inte kommer fram

När du reser med flyg inom EU har du vissa rättigheter om ditt flyg skulle bli försenat. Det gäller både dig själv som flygresenär och om ditt bagage skulle bli försenat.

Enligt konsumentverket har du då rätt till service, assistans och eventuellt ekonomisk ersättning. Men rättigheterna hänger på hur lång förseningen är och hur lång flygningen skulle ha varit.

Inom unionen finns alltså regler för vad du som flygpassagerare har rätt till när flyget är försenat. Reglerna omfattar både reguljärflygningar och så kallade paketresor, flygresor till och från flygplatser inom unionen men också flygningar från flygplatser utanför unionen till flygplats inom EU om du reser med ett flygbolag inom EU.

Men de här reglerna gäller dock inte för flygresenärer som reser gratis. De gäller inte heller passagerare med biljett som har ett reducerat pris och som inte varit tillgängligt för allmänheten. Resor med bonusprogram räknas däremot.

Om din flygresa är försenad mer än tre timmar försenad kan du ha rätt till ersättning på ett liknande sätt som om flygningen blivit inställd.

Ersättning vid försenat flyg

För att du ska ha möjlighet att få tillbaka pengar när flyget blivit försenat skriv en reklamation till ditt flygbolag. Förklara vad du vill ha ersättning för och varför. Kom ihåg att skicka med kopior på biljetter och kvitton på resan och dessutom eventuella utlägg som förseningen kostat dig. Spara alltid dina originalkvitton!

Om du inte får svar från flygbolaget eller får ett svar som du känner dig missnöjd med kan du kontakta Konsument Europa som Konsumentverket arbetar med.

Det finns även företag som kan hjälpa dig att få ut den ersättning du har rätt till vid en flygförsening.

Information och service

När du är med om en försening är flygbolaget skyldig att ge skriftlig information om vad du har för rättigheter som flygresenär.

Om resan är kortare än 1 500 kilometer och förseningen är längre än ett par timmar eller mer har du rätt till service och assistans.

Det gäller även om resan blivit försenad minst 3 timmar för längre flygningar samt om förseningen för längre resor blivit minst fyra timmar försenade och resan går utanför EU. Blir du mer än 5 timmar föresenad ska flygbolaget erbjuda dig pengarna tillbaka.

Beroende på hur lång väntetiden är ska flygbolaget ersätta dig med dryck och mat och se till att du gratis kan ringa samtal, skicka sms eller mejl så du har en chans att meddela din försening. Om förseningen blir så lång att den skjuts upp till nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell eller motsvarande och dessutom stå för transferkostnaden till och från flyget.

Ersättning för bagage vid försenat flyg

Om det skulle hända dig att ditt bagage blir försenat i samband med en flygresa kan det leda till kostnader för dig, du måste kanske köpa kläder eller annat medan du väntar på ditt bagage.

De här kostnaderna kan du få ersättning för. Men det är viktigt att förstå att ersättningen gäller begränsade utgifter. Du kan inte köpa hur dyra kläder som helst och räkna med att flygbolaget ska betala dem.

Ett flygbolag behöver inte heller betala dig om bolaget har gjort allt som går för att undvika att dina väskor försenats. Bolaget behöver inte heller betala om det varit omöjligt att få fram väskorna i tid.

Kolla bolagets villkor

Ditt flygbolag kan ha villkor som gör att du inte får någon ersättning. Om ditt flygbolaget till exempel har villkor som förbjuder dig att ha viktiga nycklar, värdehandlingar, värdesaker eller viss elektronik i dina incheckade väskor så kan du nog inte räkna med att omfattas av ersättning för sådana saker vid en försening.

Så gör du om väskan inte kom fram

När dina incheckade väskor inte kommer fram se till att anmäla det på direkten vid bagageutlämningen. Där ska du få fylla i en så kallad PIR, en Property Irregularity Report. Det ska göras gemensamt med en representant för flygplatsen eller flygbolaget.

Du som har fått extrakostnader i samband med att du väntat på bagaget kan höra av dig skriftligen till ditt flygbolag eller till researrangören. Om du flyger reguljärt kontaktar du bolaget, flyger du som led i en paketresa kontaktar du researrangören.

Samma gäller här som om du själv blivit försenad. Du kan ha rätt att få ersättning för till exempel kläder du tvingats köpa men det handlar om begränsade kostnader. Du måste handla sparsamt och skicka med kopior på alla kvitton. Spara orginalkvittot även här!

Du bör skicka en så kallad reklamation till bolaget eller researrangören och det ska vara gjort inom 21 dagar efter att du fått tillbaka dina väskor.

Skulle ditt bagage inte kommit tillbaka inom 21 dagar (tre veckor) kallas det för förlorat bagage. Blir du inte nöjd med den ersättning du får kan du försöka att ta hjälp av Konsument Europa.

19 Aug 2016