Hur fungerar semesterlön?

Ingår semesterersättningen i månadslönen, kan den avtalas bort eller hur är det egentligen med semestern. Hur fungerar semesterlön?

Lagstadgad semester

I Sverige har vi enligt lag rätt till betald semester. Arbetar du heltid hos ett företag ska du ha rätt till 5 veckor, 25 arbetsdagar semester på ett år. Av dessa ska ett antal veckor vara sammanhängande över sommaren och vi har därmed enligt lag rätt till någon form av sommarsemester.

Man fotograferar vilda djur

Lagstadgad semesterlön

Om du inte är anställd på heltid utan arbetar extra på timmar eller liknande har du fortfarande rätt till semesterlön. Det är alltså extra pengar utöver den lön du får varje månad som din arbetsgivare ska betala. Du ska inte få de semesterlönen utbetald varje månad utan arbetsgivaren ska spara pengarna, de skuldförs i arbetsgivarens balansräkning, till dess att du går på semester.

Så mycket är semesterlönen

Semesterersättning som det också kallas är tolv procent av den bruttolön du tjänar in under året. Tjänar du totalt 100.000 kr har du rätt till ytterligare 12.000 kr i semesterlön. Om du har 150 kronor per timme i lön tillkommer alltså 18 kronor på varje arbetad timme som ska sättas av till semestern.

När du inte tar ut någon semester

Den som arbetar extra på helger, kvällar eller några timmar i veckan kanske inte tar semester som heltidsanställda gör. Det kan till och med vara så att när de ordinarie anställda är på semester kommer du som extraanställd att kliva på fler timmar i tjänst.

Decemberlönen

Om så är fallet ska din semesterlön betalas ut senast den sista lönen under året. Alltså ska du få en extra stor lön i december varje år när du får både månadens intjänade lön och din sparande semesterersättning.

Vad som händer när du slutar

Väljer du att sluta din anställning mitt under året är det lätt att tro att du går miste om din semesterlön. Kom ihåg att de pengarna tjänas in varje månad utöver lönen du tjänar vilket innebär att när du slutar har arbetsgivaren en skuld till dig. I samband med att du får din slutlön från företaget ska din innestående semesterlön betalas ut.

Sammanfattning semesterlön

Kom ihåg det här om semesterlön:

  • Utöver den lön du tjänar har du tolv procent extra som sparas undan för din semester.
  • Tar du inte ut semester ska du få ut pengarna med decemberlönen
  • Slutar du ska du få ut pengarna i samband med sista löneutbetalningen

Vill man som företagare inte sköta lönehanteringen på egen hand kan löneoutsourcing vara ett alternativ.

14 Apr 2020